Praktijk voor haptotherapie voor volwassenen, kinderen en ouders en voor haptonomische zwangerschapsbegeleiding in Amsterdam
 
 

Betalingsvoorwaarden Praktijk Zuiderboomgaard

 
 

Afspraken die door u niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen van de afspraak binnen 24 uur, moet ik de gereserveerde tijd aan u in rekening brengen. Mocht u onverhoopt ziek zijn die ochtend, dan betalen wij beide een deel van de kosten en breng ik u een reductiefactuur in rekening. Bent u de afspraak vergeten dan zijn de kosten geheel voor u en breng ik de gehele factuur in rekening.

 

 

Na afloop van iedere kalendermaand ontvangt u, als cliënt, een nota. Deze dient binnen de termijn van 30 dagen te worden voldaan. Wanneer u de betalingstermijn overschrijdt of in verzuim verkeert, ben ik gerechtigd om incassomaatregelen te gaan treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.