Praktijk voor haptotherapie voor volwassenen, kinderen en ouders en voor haptonomische zwangerschapsbegeleiding in Amsterdam
 
 

Haptotherapie voor kinderen & ouders

 
 

Kinderhaptotherapie Amsterdam

Kinderen kunnen soms niet lekker in hun vel zitten. Dit kan komen door gebeurtenissen op school, in het gezin of door problematiek bij het kind zelf. Ze weten niet altijd meer wat ze voelen, hebben hier geen woorden voor, uitten dit soms door onrust, boosheid of in angsten en kunnen hun zelfvertrouwen kwijt zijn. Ze kunnen moeite hebben met het contact met anderen.
Haptotherapie laat jonge kinderen en pubers stilstaan bij wat ze voelen en bij hun eigen mogelijkheden. Op deze manier kunnen ze hun gevoelens leren kennen en verwoorden. Er kan weer ruimte ontstaan waarin ze in hun eigen tempo en op hun eigen wijze kunnen groeien en ontwikkelen.
Als ouders zijn jullie de belangrijkste mensen in het leven met en van je kind(eren). Jullie zijn onderdeel in de behandeling en kunnen ook terecht met opvoedingsvragen.
 

Vind u het leuk om wat te lezen over een behandeling, dan kunt u klikken op 2 artikelen die ik heb geschreven voor het vakblad Haptonomisch Contact.

Haptotherapie en pedagogische begeleiding /  Kinderhaptotherapie - een vak op zich

 
 

Wanneer kinderhaptotherapie?

Haptotherapie kan zinvol zijn voor kinderen die:

 • gepest worden of zelf pesten
 • last hebben van een scheiding van hun ouders
 • zich weinig bewust zijn van hun lijf
 • moeite hebben met herkennen en verwoorden van hun gevoel
 • vaak gespannen of onrustig zijn
 • problemen hebben met (het aangeven van) grenzen
 • veel ruzie maken
 • angstig zijn en/of weinig zelfvertrouwen hebben
 • moeite hebben met het leggen van contact
 • moeilijkheden door ADHD / PDDNOS / hoogbegaafdheid etc.
 • moeite hebben door ontwikkelingsachte
 
 

Werkwijze

Haptotherapie biedt kinderen en pubers een veilige, speelse plek waar ze aan de hand van speloefeningen en gesprekjes kunnen ervaren wat zij doen in het contact met zichzelf en anderen. Soms liggen ze op de behandelbank om, niet alleen in hun gedrag en in het spel, maar ook in hun lijf te voelen wat hen dwars zit of hoe ze weer kunnen verzachten.

Voor kinderen (en volwassenen) is het van belang vanaf hun vroegste jeugd goed te worden aangeraakt. Een liefdevolle aanraking biedt basisvertrouwen en veiligheid. Beide zijn essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling. Haptotherapie werkt daarom samen met jullie als ouders aan het, indien nodig, liefdevol aanraken van jullie kind in spelvorm. Jullie voelen samen wat er gebeurt in het contact en wat hierin nog nodig is.

Daarnaast kijken we waar jullie tegenaan lopen in de opvoeding en wat daarin nodig kan zijn. Bijvoorbeeld het bevorderen van zelfstandigheid en sociale vaardigheden, omgaan met grenzen, samen spelen of het invoeren van een dagstructuur. Het kan ook gaan om meer rust thuis of we praten over wat de problematiek voor jullie en het gezin betekent. Samen kijken we naar wat mogelijk is.

 
 

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zonder verwijzing een afspraak maken. Het eerste consult komt u meestal samen met uw kind. Vandaar uit kijken we of u als ouder(s) een keer zonder uw kind komt voor een gesprek of dat uw kind meteen start. Ik werk altijd met een behandelplan wat ik overleg. Duur en frequentie van therapie zijn afhankelijk van de hulpvraag. De frequentie bij kinderen begint meestal met 1 keer in de week naar eenmaal per twee weken. Ik sluit graag af met een eindgesprek.
Waar wenselijk werk ik samen met anderen disciplines zoals de huisarts, kinderpsycholoog of kinderfysiotherapeut.
 

Telefoon: 06-45245896
Email: info@zuiderboomgaard.nl

 

 
 

Kosten en vergoedingen

Een sessie duurt max. een uur waarbij het tarief € 85,-. Het tarief is inclusief verslaglegging en contacten met verwijzers.


Door mijn registratie bij de VVH ben ik GZ-haptotherapeut.  Bij veel zorgverzekeringen kunt u een gedeeltelijke vergoeding krijgen voor haptotherapie. Hoeveel dat is hangt af van uw aanvullende verzekering en kunt u bij uw zorgverzekering navragen. Bij een inkomen beneden een bepaalde grens kunt u een aanvraag doen bij de Sociale Dienst voor Bijzondere Bijstand.


Voor betalingsvoorwaarden zie: Betalingsvoorwaarden Praktijk Zuiderboomgaard


Voor de Privacy policy zie: Privacy policy Praktijk Zuiderboomgaard

Registratienummer VVH: 575A
AGB-code Praktijk Haptotherapie: 90-(0)17236
AGB-code Zorgverlener Haptotherapeut: 90-038725
Giro NL88 INGB0005 8249 35 / KVK 3422488 / BTW NL 1311.79.500 B01